Péče o pracovníky

Vážíme si našich lidí, jejich přání, zájmů, schopností a dovedností.

Rozvojem jednotlivců a jejich vedením formujeme úspěšný tým, který je základem společnosti Omnitron.

Věříme, že úsilí, které věnujeme svým lidem, bude odměněno kvalitně odvedenou prací, přátelskou atmosférou a chutí profesně růst.

Kariérní rozvoj

Váš rozvoj a vzdělávání jsou pro nás přínosem a proto můžete využít:

průběžného odborného vzdělávání (interních i externích školení)

možnosti rozvoje kariéry prostřednictvím hodnocení osobní výkonnosti

výkonnostní bonusy – ocenění kvalitních pracovních výkonů

jedinečné příležitosti zúčastnit se speciálních projektů z oblasti baterií, akumulátorů i jiných elektronických zařízení

Proces náboru

Jak se přihlásit?

Své životopisy nám zasílejte v českém jazyce.

Jaký je průběh výběrového řízení?

V prvním kole výběrového řízení přijímáme, evidujeme a selektujeme došlé životopisy.

Vybrané kandidáty kontaktujeme do sedmi dnů – prostřednictvím emailu jim zašleme pozvánky k výběrovému řízení.

Ve druhém kole výběrového řízení prověříme znalosti a dovednosti uchazečů, podrobíme je psychologickým testům.

V případě úspěšného absolvování druhého kola výběrového řízení pozveme uchazeče k závěrečnému pohovoru.

Úspěšní kandidáti, kteří nejlépe splňují naše požadavky, poté rozšíří náš tým.

Jsem přijat. Co mohu očekávat?

Všichni naši zaměstnanci jsou seznámeni s naší firmou, s bezpečností práce, s týmem spolupracovníků a jsou proškoleni v oblasti dané jejich novou pracovní pozicí.

Jak úspěšně zvládnout výběrové řízení?

Váš životopis a případný motivační dopis jsou tím prvním, co Váš potencionální zaměstnavatel uvidí:

Dbejte na aktuálnost svého životopisu, uvádějte relevantní informace ve strukturované podobě (od nejaktuálnějších).

Zasíláte-li motivační dopis, zaměřte ho na vybranou pozici a uveďte důvody, proč jste tím nejlepším pro danou pozici. Buďte struční, příliš dlouhý text může skončit bez odezvy.

Pohovor je Váš první osobní kontakt s budoucím zaměstnavatelem a proto:

Přijďte včas, slušně oblečeni a s úsměvem.

Pokud se na danou pozici hodíte, není důvod být nervózní. Buďte klidní, abyste o svých kvalitách mohli přesvědčit.

Připravte se:

Zjistěte si informace o společnosti, u které chcete pracovat, a o pozici, na kterou se hlásíte – přinejmenším tím dokážete svůj zájem.

Je-li v požadavcích pracovní pozice uvedena nějaká odborná znalost, můžete očekávat, že Vás zaměstnavatel otestuje.

Věnujte čas zadání, které obdržíte k vypracování.

Ptejte se, jde přece o Vaši budoucí práci!