Profil společnosti

Firma Omnitron s.r.o. je obchodní společnost, založena již v roce 1998.

Cílem společnosti je zajistit zákazníkům pružnou dodávku kvalitních baterií, akumulátorů a elektronických komponent poskytuje také související služby.

Díky důvěře, korektnosti a dodržování podnikatelské etiky si vybudovala dlouhodobé partnerské vztahy se svými zákazníky i dodavateli.

Hlavní činností firmy je dodávání produktů ze svého portfolia výrobků a služeb dalším podnikatelským subjektům.

Omnitron se zabývá jak prodejem zboží, tak i výrobní činností a technickým poradenstvím.

Vše je doplněno vysokou mírou flexibility v oblasti logistických procesů, rychlou reakcí na aktuální poptávku a především špičkovou kvalitou prodávaných produktů a poskytovaných služeb.

Firma si tak buduje dobré jméno a díky němu si nejen získává stále nové zákazníky, ale především udržuje ty stávající.

Společnost Omnitron s.r.o. se zaměřuje zejména na:

profesionální firmy v oboru elektroniky (především dodavatele a servisy UPS), pro které zajišťuje dodávky silných zdrojů, kvalitních nabíječů, přesných měničů, čidel a výkonných akumulátorů

výrobce elektronických i dalších zařízení, kteří ve svých výrobcích využívají některé produkty ze sortimentu společnosti (typickým příkladem jsou výrobci systémů měření a regulace, vodoměrů a plynoměrů, dále výrobci praček, solárních systémů nebo hornických lamp)

servisní firmy v oboru elektrického ručního nářadí

koncové spotřebitele, a to především prostřednictvím e-shopu a vlastního maloprodeje

poskytování podpory prodeje pro prodejce elektroniky a elektronických součástek, pro modelářské a airsoftové prodejny

dodávky do velkoobchodů

vývoj nových aplikací, včetně pomoci jiným firmám

vyhledávání a podporu projektů v oboru Smart Metering

Naše hodnoty

Na prvním místě jsou pro nás potřeby našich zákazníků.

Dodržování podnikatelské etiky a férové jednání jsou pro nás samozřejmostí.

Vaše očekávání a vysoké nároky jsou pro nás výzvou, nikoli překážkou.

Naši zaměstnanci jsou profesionální, komunikativní, týmoví hráči a především tu jsou pro Vás.

Každá chyba, reklamace či nezdar jsou pro nás příležitostí k poučení.

Přistupujeme k práci s cílem dosáhnout vynikajících výsledků.

Společenská odpovědnost

Aktivně se věnujeme především sponzorské činnosti. Svým přístupem a chováním se snažíme být příkladem pro ostatní - nejen pro naše zákazníky, ale i pro ostatní firmy.

Sponzorujeme některé víkendové akce pořádané modelářskými kluby (např. Klubem lodních modelářů Admirál a RC Klubem Ústí nad Labem), a dále můžeme zmínit mezinárodní leteckou modelářskou show ‚Lipenecký obr‘ pořádanou Modelklubem Lipence.

Kromě sponzorování modelářských akcí ale také přispíváme na vydávání různých příruček a brožur (např. První pomoc není věda či Cesta ke štěstí). Dále podporujeme a sponzorujeme Studijní centrum Basic, finančními prostředky přispíváme také na akce typu Řekni ne drogám.

Firemní kultura

Firemní kulturou naší společnosti se snažíme vyjádřit, kým jsme.

Věříme, že komunikace je nedílnou součástí fungujícího kolektivu.

K našim lidem zaujímáme osobní přístup, nasloucháme jejich názorům a podporujeme svými zdroji jejich profesní rozvoj i inovativní řešení.

Náš kolektiv tak tvoří jak draví absolventi, tak i zkušení pracovníci.

Naše poslání

Naším cílem je zajistit zákazníkům na evropském trhu, především pak na trhu českém a slovenském, pružnou dodávku kvalitních baterií, akumulátorů a elektronických komponent a poskytovat profesionální služby v oboru.

Věříme, že základem úspěšné a dlouhodobé spolupráce se zákazníky je kompetentní poradenství, flexibilní skladové hospodářství, kvalitní servis a profesionalita.

Usilujeme o to být vždy spolehlivým a starostlivým partnerem svých klientů.

Jsme společensky odpovědná firma, poskytujeme finanční podporu humanitárním projektům a podobným aktivitám.

Naši partneři

Dodavatelé

Naši dodavatelé jsou špičkou ve svém oboru a jejich produkty jsou zárukou té nejvyšší kvality. Mezi naše nejvýznamnější zahraniční dodavatele patří:

Panasonic Industrial Europe

Tadiran Batteries

Mascot

S Power Product

Smartec

Thunder Power

Hyperion

Zákazníci

Spolupracujeme s mnoha velkými i malými firmami v různých oborech. Pro tyto firmy je Omnitron spolehlivým a férovým partnerem.

2N TELEKOMUNIKACE A.S.

2N je úspěšná evropská ICT společnost s celosvětovou působností, zaměřující se na vývoj a výrobu telekomunikačních řešení. Produktové portfolio tvoří dveřní a bezpečnostní interkomy, IP systémy veřejného ozvučení, M2M řešení a široké spektrum GSM/UMTS bran, LTE/UMTS routerů a telefonních ústředen. Tato řešení jsou určena pro malé, střední a velké společnosti, systémové integrátory a operátory.

Politika kvality

Prvořadým záměrem a snahou firmy OMNITRON s.r.o. je být společensky odpovědnou firmou, která je pro své zákazníky z celého československého trhu stabilním, profesionálním a preferovaným partnerem v oblasti:

„DODÁVEK a VÝROBY KVALITNÍCH BATERIÍ, AKUMULÁTORŮ A JEJICH SESTAV A DODÁVEK NABÍJECÍCH ZDROJŮ, PŘÍPADNĚ JINÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTŮ“

Samozřejmostí v našem podnikání jsou:

Dodržování podnikatelské etiky a férového jednání.

Budování dlouhodobé a rozsáhlé spolupráce - kompetentní poradenství, flexibilní skladové hospodářství, kvalitní servis.

Finanční podporování humanitárních projektů a podobných aktivit.

Dlouhodobá kvalitní péče o zákazníka.

Udržování firemní infrastruktury, technického vybavení, a odborných znalostí našich pracovníků na vysoké úrovni.

Přístup k životnímu prostředí

Usilujeme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí a posilujeme systém prevence znečišťování.

Investujeme do nových technologií podporující ekologický provoz, zejména pak snižování spotřeby energií a snižováním celkového objemu výrobních odpadů.

Všichni zaměstnanci jsou neustálou osvětou vedeni k zvyšování kvality životního prostředí a uvědomění si své role v životním prostředí. Všichni třídíme odpad.

Zásady bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Prioritou je respektování základních lidských práv založené na bezpečném pracovním prostředí pro všechny naše zaměstnance, smluvní partnery a návštěvníky.

Podporujeme systematický a důsledný přístup všech zaměstnanců k identifikaci zdravotních a bezpečnostních rizik, a to zejména pro prevenci.

Přijímáme opatření k minimalizaci identifikovaných rizik. Tato opatření zahrnují např. použití technologií a bezpečnostního vybavení, školení a výcvik.

K tomu, abychom byli schopni naší politiku/vizi naplnit, se vrcholové vedení zavázalo:

Politiku kvality průběžně (minimálně 1x ročně) přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů.

Vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům.

Cíle k naplnění strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat.

V případě neplnění cílů vyvozovat opatření.

Plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů.

Zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků.

Trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení kvality.

Dodržovat platná legislativní ustanovení.